EU není COOL!

Nejen pro ty, kteří v referendu hlasovali proti členství v EU.

Projekt "EU není COOL" prosazuje

Proč EU není COOL?

"EU není COOL" je projekt České strany národně sociální, který byl představen v rámci voleb do Evropského parlamentu v roce 2014 a navazuje na postoj strany z roku 2003, kdy se konalo referendum o připojení České republiky k EU.

Před deseti lety jsme se stavěli proti našemu vstupu do EU nikoliv kvůli odmítání ekonomické integrace a spolupráce s Evropou, ale protože jsme předpokládali, že podmínky, za kterých do EU vstupujeme, se brzy změní v náš neprospěch. Očekávali jsme, že nedlouho po našem připojení k EU dojde ke zhoršení ekonomické situace země, zavedení cenzury (dnes eufemisticky zvané "politická korektnost") a útokům na tradiční hodnoty spojené s omezením osobní svobody. Naše předpovědi se naplnily.

Projekt EU není COOL reaguje na toto "utahování šroubů", které nám EU servíruje. Teď už bohužel nejde jen o to, že si tady cizí společnosti dělí naše národní bohatství, a že EU záměrně vysokými cenami elektřiny, pohonných hmot a vody ničí ekonomiku státu. Dnes jsme dospěli do další fáze. Jelikož je už naše ekonomika téměř plně v rukou západních "investorů", začala se EU zaměřovat na další aspekt v budování svého superstátu, na občany.

Aby bylo možné vytvořit evropský superstát, je nutné mít nástroje, které Bruselu umožní eliminovat odpor konkrétních lidí. A co pro nás tedy EU připravila? Nástroj na rozbití základního článku fungující společnosti - rodiny. EU pod rouškou "ochrany práv dětí" vymyslela "juvenilní justici". Jedná se o zákony, které umožňují odebírat děti z fungujících rodin. Normy juvenilní justice označují rodiče za potenciálního pachatele, na kterého se uplatňuje "presumpce viny". Pokud někdo nabude dojmu, že Vaše vlastní dítě vychováváte v rozporu s nadiktovanou politickou a společenskou korektností nebo Vám bude chtít ze závisti uškodit, zmíní se o Vás na sociálním pracovišti a Váš potomek bude z rodiny odebrán. Samy děti budou ve škole vedeny k obezřetnosti a hlášení jakýchkoliv domácích konfliktů. Těžko uvěřitelné? Ano, bohužel a spousta lidí tomu neuvěří, dokud někdo z jejich blízkého okolí nebude touto mašinérií zasažen. Obracíme se na Vás s prosbou, abyste hledali na internetu heslo "juvenilní justice", v oficiálních cenzurovaných médiích se o ní mnoho nedozvíte.

Dobrou zprávou ovšem je, že pořád ještě nezrušili volby, pořád jsme to my všichni, kdo může rozhodnout, zda dáme Evropské unii palec dolů a zájmům českých obyvatel palec nahoru. Volte ČSNS, volte č. 36.

Co si o tom myslí odborníci?

Miroslav Singer, guvernér ČNB

"Bohužel, musím říci, že pro naši zemi a její finanční stabilitu některé věci navrhované v posledních dvou týdnech na úrovni EU znamenají vysoké střednědobé riziko pro finanční stabilitu."

Milan Teplý, předseda představenstva a generální ředitel Madety

"Život jde dál, český občan se opět ohnul, český úředník se ohnul. My máme radost, že vůbec můžeme dál vyrábět. Příště zase můžeme na příkaz Bruselu změnit třeba název marmelády na ovocný rosol."

Petr Robejšek, politolog

"Evropský projekt byl od samého počátku – a byl tak také prováděn - projektem elit, které si myslely, že vědí lépe, co je pro společnost dobré a neptaly se, co si o tom společnost myslí."

Kateřina Trávníčková, novinářka

"Nemáte v lednici dost pomerančů? Ohrožujete dítě špatnou výživou. Chcete, aby si dítě po sobě uklízelo či, nedejbůh, vám dokonce pomáhalo s domácími pracemi? Tak to zneužíváte dětskou práci. Oslovujete své dítě něžnými slůvky, tisknete je rádi k sobě? Vystavujete je emočnímu nátlaku. (...) Evropský dokument, úmluva o právech dítěte, je formulován dosti vágně, takže z něj lze vyvodit cokoli. Leccos se dá vyložit jako porušení práv dítěte."

Volte ČSNS dne 23. - 24. 5. 2014

Kandidátka

Ing. Michal Klusáček

Michal Klusáček

Letecký inženýr
Václav Mlejnský

Václav Mlejnský

Velitel drážních hasičů
Bc. Petr Novák

Petr Novák

Manažer restaurace
Tadeáš Heger

Tadeáš Heger

Předseda sdružení
"Workout Lanškroun"
Ing. Karel Janko

Karel Janko

Inženýr ekonomie
Bc. Eliška Marková

Eliška Marková

Politoložka, referentka marketingu
Miroslav Brázdil

Miroslav Brázdil

Programátor CNC, kaskadér
Karel Doskočil

Karel Doskočil

Chovatel